سیدمهدی محمودی

درباره من

دکتر سیدمهدی محمودی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/3/23)

استنادات

93

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/23)

استنادات

95

مقالات

15

h-index

6

مؤلفین همکار

30

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1392-1396

دکتری

دانشگاه گرونینگن هلند

تجارب

1398

مدیر پژوهش

دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

1390-1392

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مهارت ها

برنامه نویسی R

اولویت های پژوهشی

استنباط علیت در آمار

مدل های گرافیکی

یادگیری آمار

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/20
Stability estimation of autoregulated genes under Michaelis-Menten-type kinetics
PHYSICAL REVIEW E(2018)
Babak Arani*, ^سیدمهدی محمودی, Leo Lahti, Javier González, Ernst C. Wit
Estimating Causal Effects from Nonparanormal Observational Data
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSTATISTICS(2018)
^سیدمهدی محمودی*, Ernst Wit
Reconstruction of Networks with Direct and Indirect Genetic Effects
GENETICS(2020)
Willem Kruijer*, Pariya Behrouzi, Daniela Bustos-Korts, María Xosé Rodríguez-Álvarez, ^سیدمهدی محمودی, Brian Yandell, Ernst Wit, Fred A. van Eeuwijk
Impact of spasticity on functioning in spinal cord injury: an application of graphical modelling
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE(2020)
Cristina Ehrmann*, ^سیدمهدی محمودی, Hans Peter Gmünder, Birgit Prodinger, Carlotte Kiekens, Per Ertzgaard
Sensitivity of Casimir oscillators on geometry and optical properties
MODERN PHYSICS LETTERS A(2020)
M. Sedighi, F. Tajik, ^سیدمهدی محمودی, M. H. Nazarpak, G. R. R. Lamouki, G. Palasantzas*
مقایسه روشهای مختلف داده کاوی برای نقشه برداری رقومی ذرات اولیه خاک در اراضی دشت سمنان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, مهین خسروی, ^سیدمهدی محمودی
A compact difference scheme for time-fractional Black-Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: American options
Computational Methods for Differential Equations(2021)
9611521003, احمد رضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
Constructing a confidence interval for the ratio of normal distribution quantiles
Monte Carlo Methods and Applications(2020)
احد ملک زاده, ^سیدمهدی محمودی*
A dynamic model for the COVID-19 with direct and indirect transmission pathways
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES(2021)
^رضا معمارباشی*, ^سیدمهدی محمودی
Numerical pricing based on fractional Black–Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: Double barrier options
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS(2021)
9611521003, احمدرضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
Numerically Pricing Nonlinear Time-Fractional Black– Scholes Equation with Time-Dependent Parameters Under Transaction Costs
COMPUTATIONAL ECONOMICS(2022)
9611521003, احمدرضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
Numerical solutions of inverse time fractional coupled Burgers’ equations by the Chebyshev wavelet method
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING(2022)
9611521002, ^جواد دمیرچی*, ^سیدمهدی محمودی, احمد رضا اسفندیاری
the Dynamic Signature of Coherent Systems
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY(2011)
^سیدمهدی محمودی, اسدی مجید
On the Monotone Behavior of the Time Dependent Entropy of Order α
Journal of the Iranian Statistical Society ( JIRSS)(2010)
^سیدمهدی محمودی, اسدی مجید
Impact of spasticity on functioning in spinal cord injury: an application of graphical modelling
EUROPEAN CAUSAL INFERENCE(2018-04-11)
Cristina Ehrmann, ^سیدمهدی محمودی, Kerstin Hug, Birgit Prodinger, Carlotte Kiekens, Per Ertzgaard
A numerical approach for an inverse source time-fractional diffusion problem
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002, ^سیدمهدی محمودی
Machine learning applications in fraud detection
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9211351006, ^سعید زال زاده, ^سیدمهدی محمودی
تخمین پارامتر در مدل های غیرخطی مالی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^احمدرضا یزدانیان, ^سیدمهدی محمودی*, 9612434006, 9611434002
FRACTIONAL ORDER MATHEMATICAL MODELING OF COVID 19 EPIDEMIC
پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی(2021-03-06)
^جواد دمیرچی*, ^سیدمهدی محمودی, 9611521002
برآورد مدل های پویا برای شبکه های تنظیم ژن
دومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2020-10-22)
ثنا نایه, ^پرویز ملک زاده*, ^سیدمهدی محمودی
کاربرد مدل های گرافیکی گوسی جزئی در ریاضیات مالی
ششمین همایش ملی ریاضیات و علوم انسانی(2021-02-22)
9711552003*, ^فاطمه السادات هل اتائی, ^سیدمهدی محمودی
Results on the Residual and Past Entropies
هفتمین کنفرانس احتمال و فرایند تصادفی(2009-08-13)
^سیدمهدی محمودی, مجید اسدی
يادگيري آماري در سيستم هاي ديناميكي : با كاربرد مدل سازي بيماري و شبكه هاي تنظيم ژن
توانا اعظم(تاریخ دفاع: 1400/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد شيكه عصبي عميق بروي قيمت گذاري در مدل هاي نوسان پذيري
حسيني سيدفرهاد(تاریخ دفاع: 1400/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد سيستمهاي منسجم با مولفه هاي دسته بندي شده
وزيني افضل جواد(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم هاي رمزنگاري كليد عموميRSA
عجم فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي از روش هاي آماري در رمز نگاري
حكيمي ويشكائي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي قوانين و الزامات سرمايه مبتني بر ريسك در بانك و بيمه
پهلواني منصوره(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي برخي مسائل مستقيم و معكوس از نوع تخمين پارامتر براي معادلات ديفرانسيل كسري
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
مدلسازي حق بيمه در بيمه هاي غير زندگي
ايماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزشگذاري اختيار معامله براساس معادله بلك-شولز كسري از طريق رويكرد عددي
رضايي ميراركلايي مريم(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
مطالعه مدل هاي رفتار حركتي قيمت در بازار سهام : حركت براوني هندسي
طباطبايي معصومه(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه داده هاي تابعي در رياضيات مالي
كياني حقگو غزاله(تاریخ دفاع: 1399/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين ارزش اختيار معامله با استفاده از مدل تصادفي هستون
عباسي طاهره(تاریخ دفاع: 1399/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تصادفي ارزش گذاري اختيار معامله
زياري سميه(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي بيماري هاي واگيردار و تخمين پارامترهاي مدل
گودرزي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مدلهاي پويا براي شبكه هاي تنظيم كننده ژن
نايه ثنا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل¬هاي گرافيكي سري¬هاي زماني زنجيره¬اي براي بازسازي شبكه¬هاي ژنتيكي
رزاقي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل¬هاي بيماري با روش پروفايل¬سازي تعميم¬يافته
مرادي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي برخي روش هاي عددي در ارزش گذاري اختيارات معامله
زرگري سيد ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامتر در مسائل معادلات ديفرانسيل با كاربرد در پزشكي
محمدي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داده كاوي و كاهش بعد داده ها: كاربرد آن در صنعت بيمه
حاجيوند سهيلا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي نيمه پارامتريك استوار ريج
ملك جعفريان مليحه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
روش تحقيق جلسه 10 خرداد (1399/03/10)
احتمال 2- جلسه 3 خرداد (1399/03/03)
جلسه نهم- Lecture 9 (1399/02/28)
احتمال 2- جلسه 27 ارديبهشت (1399/02/27)
آمار رياضي 2- جلسه 27 ارديبهشت (1399/02/27)
روش تحقيق جلسه 21 ارديبهشت (1399/02/21)
جلسه هشتم- Lecture 8 (1399/02/21)
احتمال 2- جلسه 20 ارديبهشت (1399/02/21)
آمار رياضي 2- جلسه 18 ارديبهشت (1399/02/18)
روش تحقيق جلسه دوم (1399/02/14)
روش تحقيق جلسه اول (1399/02/14)
آمار رياضي 2- جلسه 14 ارديبهشت (1399/02/14)
جلسه هفتم- Lecture 7 (1399/02/14)
آمار رياضي 2- جلسه 13 ارديبهشت (1399/02/13)
احتمال2- جلسه شنبه 13 ارديبهشت (1399/02/13)
جلسه ششم- Lecture 6 (1399/02/07)
آمار رياضي 2- جلسه 3 ارديبهشت (1399/02/03)
جلسه پنجم قسمت دوم- Lecture 5 part 2 (1399/02/02)
جلسه پنجم قسمت اول- Lecture 5 part 1 (1399/02/02)
جلسه چهارم قسمت دوم- Lecture 4 part 2 (1399/02/02)
جلسه چهارم قسمت اول- Lecture 4 part 1 (1399/01/31)
احتمال2- جلسه 29 فروردين (1399/01/29)
آمار رياضي 2- جلسه 29 فروردين (1399/01/29)
آمار رياضي 2- جلسه 23 فروردين (1399/01/29)
جلسه سوم- Lecture 3 (1399/01/21)
جلسه دوم- Lecture2 (1399/01/21)
جلسه اول-مروري بر Lecture1 (1399/01/19)
احتمال2- جلسه دوم (1399/01/19)
احتمال2- جلسه اول (1399/01/19)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mahmoudi@semnan.ac.ir
(+98)2331535752

فرم تماس