سیدمهدی محمودی

درباره من

دکتر سیدمهدی محمودی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/7/30)

استنادات

34

مقالات

8

h-index

2

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1384

کارشناسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1392-1396

دکتری

دانشگاه گرونینگن هلند

تجارب

1398

مدیر پژوهش

دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

1390-1392

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مهارت ها

برنامه نویسی R

اولویت های پژوهشی

استنباط علیت در آمار

مدل های گرافیکی

یادگیری آمار

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Reconstruction of Networks with Direct and Indirect Genetic Effects
GENETICS(2020)
Willem Kruijer*, Pariya Behrouzi, Daniela Bustos-Korts, María Xosé Rodríguez-Álvarez, ^سیدمهدی محمودی, Brian Yandell, Ernst Wit, Fred A. van Eeuwijk
Impact of spasticity on functioning in spinal cord injury: an application of graphical modelling
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE(2020)
Cristina Ehrmann*, ^سیدمهدی محمودی, Hans Peter Gmünder, Birgit Prodinger, Carlotte Kiekens, Per Ertzgaard
Sensitivity of Casimir oscillators on geometry and optical properties
MODERN PHYSICS LETTERS A(2020)
M. Sedighi, F. Tajik, ^سیدمهدی محمودی, M. H. Nazarpak, G. R. R. Lamouki, G. Palasantzas*
Estimating Causal Effects from Nonparanormal Observational Data
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSTATISTICS(2018)
^سیدمهدی محمودی*, Ernst Wit
Stability estimation of autoregulated genes under Michaelis-Menten-type kinetics
PHYSICAL REVIEW E(2018)
Babak Arani*, ^سیدمهدی محمودی, Leo Lahti, Javier González, Ernst C. Wit
the Dynamic Signature of Coherent Systems
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY(2011)
^سیدمهدی محمودی, اسدی مجید
On the Monotone Behavior of the Time Dependent Entropy of Order α
Journal of the Iranian Statistical Society ( JIRSS)(2010)
^سیدمهدی محمودی, اسدی مجید
Machine learning applications in fraud detection
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9211351006, ^سعید زال زاده, ^سیدمهدی محمودی
تخمین پارامتر در مدل های غیرخطی مالی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^احمدرضا یزدانیان, ^سیدمهدی محمودی*, 9612434006, 9611434002
A numerical approach for an inverse source time-fractional diffusion problem
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002, ^سیدمهدی محمودی
Impact of spasticity on functioning in spinal cord injury: an application of graphical modelling
EUROPEAN CAUSAL INFERENCE(2018-04-11)
Cristina Ehrmann, ^سیدمهدی محمودی, Kerstin Hug, Birgit Prodinger, Carlotte Kiekens, Per Ertzgaard
Results on the Residual and Past Entropies
هفتمین کنفرانس احتمال و فرایند تصادفی(2009-08-13)
^سیدمهدی محمودی, مجید اسدی
مدل هاي نيمه پارامتريك استوار ريج
ملك جعفريان مليحه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامتر در مسائل معادلات ديفرانسيل با كاربرد در پزشكي
محمدي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي برخي روش هاي عددي در ارزش گذاري اختيارات معامله
زرگري سيد ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل¬هاي بيماري با روش پروفايل¬سازي تعميم¬يافته
مرادي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل¬هاي گرافيكي سري¬هاي زماني زنجيره¬اي براي بازسازي شبكه¬هاي ژنتيكي
رزاقي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي بيماري هاي واگيردار و تخمين پارامترهاي مدل
گودرزي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تصادفي ارزش گذاري اختيار معامله
زياري سميه(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه داده هاي تابعي در رياضيات مالي
كياني حقگو غزاله(تاریخ دفاع: 1399/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات امتحان مباحثی در آمار، 15 تیر (از پنج نمره)   (71 بار دانلود)
نمرات امتحان روش تحقیق آماری، 9 تیر   (42 بار دانلود)
نمرات امتحان احتمال2، 31 خرداد (از پنج نمره)   (55 بار دانلود)
نمرات امتحان آمار رياضي2، 31 خرداد(از پنج نمره)   (71 بار دانلود)
Exercises 9   (91 بار دانلود)
مجموعه تمرينات نهم
Lecture 9   (79 بار دانلود)
كدهاي R جلسه نهم
Exercises 8   (79 بار دانلود)
مجموعه تمرينات هشتم
Lecture 8   (70 بار دانلود)
كدهاي R جلسه هشتم
Exercises 7   (87 بار دانلود)
مجموعه تمرينات هفتم
Lecture 7   (75 بار دانلود)
كدهاي R جلسه هفتم
Exercises 6   (111 بار دانلود)
مجموعه تمرينات ششم
Lecture 6   (85 بار دانلود)
كدهاي R جلسه ششم
Exercises 5 - Solution   (70 بار دانلود)
جواب تمرين هاي جلسه پنجم
Exercises 5   (112 بار دانلود)
مجموعه تمرينات پنجم
Lecture 5   (92 بار دانلود)
كد هاي R جلسه پنجم
Exercises 4 - Solution   (80 بار دانلود)
جواب تمرين هاي جلسه چهارم
Exercises 4   (138 بار دانلود)
مجموعه تمرينات چهارم
Lecture 4   (125 بار دانلود)
كدهاي R جلسه چهارم
Exercises 3 - Solution   (84 بار دانلود)
حل تمرين هاي جلسه سوم
Exercises 3   (128 بار دانلود)
مجموعه تمرینات سوم
Lecture 3   (130 بار دانلود)
کد های R جلسه سوم
Exercises 2- Solution   (120 بار دانلود)
جواب مجموعه تمرین دوم
Exercises 2   (123 بار دانلود)
مجموعه تمرینات دوم
Lecture 2   (152 بار دانلود)
کدهای R به همراه داده- جلسه دوم
Exercises 1- Solution   (127 بار دانلود)
جواب مجموعه تمرین اول
Exercises 1   (166 بار دانلود)
مجموعه تمرینات اول
Lecture 1   (202 بار دانلود)
کدهای R جلسه اول

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
روش تحقيق جلسه 10 خرداد (1399/03/10)
احتمال 2- جلسه 3 خرداد (1399/03/03)
جلسه نهم- Lecture 9 (1399/02/28)
احتمال 2- جلسه 27 ارديبهشت (1399/02/27)
آمار رياضي 2- جلسه 27 ارديبهشت (1399/02/27)
روش تحقيق جلسه 21 ارديبهشت (1399/02/21)
جلسه هشتم- Lecture 8 (1399/02/21)
احتمال 2- جلسه 20 ارديبهشت (1399/02/21)
آمار رياضي 2- جلسه 18 ارديبهشت (1399/02/18)
روش تحقيق جلسه دوم (1399/02/14)
روش تحقيق جلسه اول (1399/02/14)
آمار رياضي 2- جلسه 14 ارديبهشت (1399/02/14)
جلسه هفتم- Lecture 7 (1399/02/14)
آمار رياضي 2- جلسه 13 ارديبهشت (1399/02/13)
احتمال2- جلسه شنبه 13 ارديبهشت (1399/02/13)
جلسه ششم- Lecture 6 (1399/02/07)
آمار رياضي 2- جلسه 3 ارديبهشت (1399/02/03)
جلسه پنجم قسمت دوم- Lecture 5 part 2 (1399/02/02)
جلسه پنجم قسمت اول- Lecture 5 part 1 (1399/02/02)
جلسه چهارم قسمت دوم- Lecture 4 part 2 (1399/02/02)
جلسه چهارم قسمت اول- Lecture 4 part 1 (1399/01/31)
احتمال2- جلسه 29 فروردين (1399/01/29)
آمار رياضي 2- جلسه 29 فروردين (1399/01/29)
آمار رياضي 2- جلسه 23 فروردين (1399/01/29)
جلسه سوم- Lecture 3 (1399/01/21)
جلسه دوم- Lecture2 (1399/01/21)
جلسه اول-مروري بر Lecture1 (1399/01/19)
احتمال2- جلسه دوم (1399/01/19)
احتمال2- جلسه اول (1399/01/19)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mahmoudi@semnan.ac.ir
(+98)2331535752

فرم تماس